Wat is de Securities and Exchange Commission (SEC)?

De kans is groot dat je er wel eens van hebt gehoord: De Securities and Exchange Commission, simpelweg afgekort tot ‘SEC’. De SEC is een overheidsorganisatie die toezicht houdt op de aandelenmarkten in de Verenigde Staten van Amerika. De SEC reglementeert specifieke richtlijnen voor openbaarmaking en financiële verslaglegging om marktmanipulatie te voorkomen. En dat is niet het enige wat deze organisatie doet. In dit artikel vertellen we alles wat je over SEC moet weten.

Wat doet de SEC?

De Securities and Exchange Commission (SEC) van de Verenigde Staten is een autonoom agentschap van de federale overheid dat fungeert als regelgevende instantie. Hun belangrijkste verantwoordelijkheden zijn:

 • De bescherming van beleggers.
 • Het in stand houden van een eerlijke en stabiele aandelenmarkt.
 • De ontwikkeling en het scheppen van kapitaal.

Vergunning nodig van de SEC

Uitgevers van aandelen en effecten, financiële dienstverleners en de werknemers van dergelijke diensten moeten allemaal een vergunning van de SEC hebben. Effecten vallen onder het toezicht van de SEC en daarmee wordt gewoonlijk een financieel activum met een of andere geldwaarde verstaan. Dit omvat verschillende producten, zoals aandelen, crypto, obligaties, futures en beleggingscontracten. Als het om cryptocurrencies gaat, is een van de belangrijkste vragen of een digitale munt dan niet als een beleggingscontract kan worden beschouwd.

Een korte geschiedenis van de SEC

Even een korte geschiedenis van de SEC. Na de beurscrisis van 1929 werd de Securities and Exchange Commission (SEC) opgericht om het vertrouwen van de beleggers te helpen herwinnen.In 1934 besloot het Congres deze organisatie op te richten als de eerste overheidsregulator van de financiële markten. De SEC moedigde ook toen al uitgebreide openbaarheid aan en verdedigde beleggers tegen oneerlijke en marktmanipulerende technieken. Tevens houdt het bedrijfsovernames in het land in de gaten.

Registratie bij de SEC

Effecten die in het interstatelijke of buitenlandse handelsverkeer worden aangeboden, via e-mail of online, moeten altijd door de Securities and Exchange Commission (SEC) worden goedgekeurd voordat ze aan beleggers worden verkocht. Om legaal te kunnen werken moeten organisaties voor financiële dienstverlening, waaronder brokers, adviesbureaus en vermogensbeheerders zich bij de SEC laten registreren, net als hun professionele vertegenwoordigers.

Wat is de primaire verantwoordelijkheid van de SEC?

De primaire verantwoordelijkheid van de SEC is het reguleren van entiteiten en partijen die bij de effectenmarkten betrokken zijn, zoals effectenbeurzen,  exchanges, traders, financiële planners en adviseurs en beleggingsfondsen. De SEC moedigt transparantie, informatie-uitwisseling, ethische handelspraktijken en fraudepreventie aan via vastgestelde effectenwetten en -voorschriften. Beleggers kunnen EDGAR, de elektronische gegevensverzamelings-, analyse- en opvraagdatabank van de maatschappij, gebruiken om registratie-aankondigingen, periodieke financiële overzichten en andere effectendocumenten in te zien.

Wie is de voorzitter van de SEC?

De president is verantwoordelijk voor de benoeming van vijf commissarissen in de Securities and Exchange Commission (SEC), en de president kiest ook een van de commissarissen om als voorzitter te fungeren. De vijfjarige ambtstermijn van elke commissaris kan met nog eens 18 maanden verlengd worden als er geen vervanger gevonden wordt. Gary Gensler bekleedde de functie van voorzitter van de SEC op 17 april 2021. In het belang van onpartijdigheid schrijft de grondwet voor dat niet meer dan drie van de vijf commissarissen tot dezelfde politieke partij mogen behoren.

Rol van het Congres

Het Congres is verantwoordelijk voor de acties van de SEC, want ze valt onder federale wetten zoals de Securities Act van 1933, de Securities Exchange Act van 1934, de Investment Company Act van 1940, de Investment Advisers Act van 1940, en de Sarbanes-Oxley Act van 2002, naast vele andere.

Doelstellingen van de vijf afdelingen van de SEC

Er zijn 23 kantoren en vijf afdelingen binnen de SEC. Hun doelstellingen zijn onder meer:

 • Het interpreteren van effectenwetten.
 • Het uitvoeren van handhavingsacties.
 • Uitvaardigen van nieuwe regelgeving.
 • Toezicht houden op effectenorganisaties.
 • Coördineren van regelgeving tussen verschillende overheidsniveaus.

Wat zijn de taken van de vijf divisies?

De respectieve taken van de vijf divisies zijn als volgt:

 

 • Afdeling Bedrijfsfinanciering: Deze helpt ervoor te zorgen dat beleggers relevante informatie krijgen (gegevens die van belang zijn voor het financiële standpunt of de aandelenprijs van een onderneming) om met kennis van zaken beleggingsbeslissingen te nemen.

 

 • Division of Enforcement (afdeling Handhaving): Zij handhaaft de SEC voorschriften door onderzoek te doen, gerechtelijke stappen te ondernemen en administratieve hoorzittingen te houden.

 

 • Division of Investment Management: Ze houdt toezicht op beleggingsondernemingen, variabele verzekeringsproducten, en beleggingsadviseurs met een federale vergunning.

 

 • Division of Economic and Risk Analysis: Zij is verantwoordelijk voor de integratie van economie en gegevensanalyse in de primaire verantwoordelijkheden van de Securities and Exchange Commission.

 

 • Division of Trading and Markets: Zij is verantwoordelijk voor het creëren en handhaven van de normen die eerlijke, ordelijke en doeltreffende markten garanderen.

Hoe ontwikkelt de SEC nieuwe verordeningen?

Nieuwe SEC voorschriften beginnen met een concept release en gaan verder met een voorstel. Het eerste idee en het daarop volgende voorstel worden beide vrijgegeven en beschikbaar gesteld voor kritisch onderzoek en feedback van het grote publiek. Bij de beslissing wat er verder moet gebeuren, houdt de SEC rekening met de feedback van het publiek op de agenda.  De SEC komt vervolgens bijeen om suggesties van het grote publiek te evalueren en ook adviezen van bedrijven en andere deskundigen op dit gebied. De leden stemmen dan over het al dan niet uitvoeren van de regelgeving.

Meer samenwerking én regulatie

De SEC heeft zich veel moeite getroost om in de cryptocurrency sector haar wens tot samenwerking met de samenwerkende industriepartijen te benadrukken. Het bedoeling dat beleggers in cryptocurrency dezelfde mate van veiligheid en zekerheid hebben als wanneer ze actief zijn op de traditionele financiële markten. De toename van wetgeving en regulering op de cryptomarkt impliceert dat deze boodschap begint aan te slaan.

Michel van Ros

Michel van Ros

Ik help mensen geld verdienen met het beleggen op de beurs en met het investeren in crypto munten. Op Beursgids.com laat ik je zien wat wel, en wat niet werkt. Zo weet je precies hoe het moet. Ook deel ik regelmatig toffe en super waardevolle tips en technieken op mijn website. Check hier de cursus beleggen op de beurs en de cursus beginnen met Bitcoin & cryptomunten waarin je stap voor stap gaat ontdekken hoe je (veel) geld kunt verdienen met beleggen en cryptomunten.

Gerelateerde artikelen