Wat is een Replicated Ledger?

Een blockchain is een gedistribueerd blockchain die vergelijkbaar is met databases. Maar in plaats van beheerd te worden door een enkele entiteit (zoals een groot bedrijf als Google, kleine en middelgrote ondernemingen of door een individu) is het blockchain verspreid over verschillende computers die overal ter wereld kunnen staan en beheerd worden door iedereen met een internetverbinding. De zogeheten Replicated Ledger speelt een belangrijke rol bij het functioneren van een blockchain. Wat is het precies? Lees snel verder voor het antwoord.

Hoe werkt een blockchain?

Elke blockchain is een gedistribueerd blockchain dat het mogelijk maakt nieuwe gegevens toe te voegen en oude gegevens in real-time bij te werken. Dit gebeurt via een consensus mechanisme waarbij alle netwerkknooppunten betrokken zijn die de blockchain software bedienen. Maar in tegenstelling tot de huidige (Web 2.0) databases kunnen de gegevens, als ze eenmaal in het blockchain zijn opgeslagen, niet meer gewijzigd of gewist worden. Dit is een gevolg van de algemene architectuur van blockchains.

Wat is een Replicated Ledger?

Een Replicated Ledger is een kopie van het verdeelde blockchain van een netwerk dat voor alle gebruikers van cryptocurrency toegankelijk wordt gemaakt. Het is gunstig om alle vastgelegde digitale informatie en gegevens te delen met alle cryptocurrency leden in een netwerk. Maar een enkele kopie naar een wereldwijd publiek sturen is vrij risicovol. Daarom wordt een gedupliceerd exemplaar gebruikt om alle digitale gegevens onder hun deelnemers te verspreiden. Het helpt de leden om op de juiste momenten de beste oordelen te vellen door hen in staat te stellen dezelfde informatie en verslagen te delen.

Master-slave blockchain

De term Repiclated Ledger beschrijft het dupliceren van de gegevens van een blockchain. Blockchains zijn in dit systeem verdeeld in ‘master en slave kopieën’. Master-blockchains bevatten officiële registraties van blockchain gegevens, terwijl slave-blockchains alleen duplicaten zijn van de master-kopie.

Wat is het nut van een Replicated Ledger?

Een Replicated Ledger is ontworpen om de risico’s te verminderen die gepaard gaan met het verspreiden van slechts één duplicaat van de blockchain aan iedereen in het netwerk. Er zijn veel kopieën van de originele blockchain, dus gerepliceerde blockchains hebben niet één enkel ‘point of failure’. Bovendien worden, telkens als een gebruiker een nieuwe transactie toevoegt met zijn eigen individuele blockchain, de updates gedeeld met iedereen in het netwerk.Omdat elk lid een authentieke kopie van het blockchain bijhoudt, inclusief alle updates die hij er in invoert, kan met dit soort systeem een enkele autoriteit niet via het blockchain de controle over het netwerk grijpen en het daarvoor gebruiken.

Wat maakt de Replicated Ledger zo nuttig?

De informatie die in de blokken van een Replicated Ledger wordt opgeslagen is identiek aan die in de originele blockchain. Bovendien kan niemand de gegevens die erin staan veranderen en dus manipuleren.  Een consensus protocol is een andere toevoeging aan het raamwerk. Zo’n consensus protocol zorgt ervoor dat elke kopie van de blockchain consistent is met de andere. Replicated Ledgers die veranderd zijn worden daarbij niet aanvaard.

Michel van Ros

Michel van Ros

Ik help mensen geld verdienen met het beleggen op de beurs en met het investeren in crypto munten. Op Beursgids.com laat ik je zien wat wel, en wat niet werkt. Zo weet je precies hoe het moet. Ook deel ik regelmatig toffe en super waardevolle tips en technieken op mijn website. Check hier de cursus beleggen op de beurs en de cursus beginnen met Bitcoin & cryptomunten waarin je stap voor stap gaat ontdekken hoe je (veel) geld kunt verdienen met beleggen en cryptomunten.

Gerelateerde artikelen