Welke factoren hebben invloed op een crypto koers?

Home » Welke factoren hebben invloed op een crypto koers?

Cryptocurrencies bestaan inmiddels al weer heel wat jaren. Het is een bijzondere vorm van geld dat alleen digitaal bestaat. Maar dat is lang niet de enige eigenschap waarmee cryptocurrencies zich onderscheiden van een traditionele valuta zoals de Euro. De crypto koers van een digitale munt is veel beweeglijker dan die van andere forex. Er is sprake van sterke schommelingen. Over het algemeen is de waarde van cryptocurrencies erg gestegen. Dat is te concluderen uit de crypto koers van grote munten zoals Bitcoin en Ethereum. Maar ook uit de totale hoeveelheid geld die alle crypto’s in omgang samen vertegenwoordigen.

crypto koersen

Het eeuwenoude principe van vraag en aanbod

Zoals alle andere producten is de waarde van cryptocurrencies onderhevig aan de vraag en het aanbod. Is de vraag hoger dan het aanbod? Dan stijgt de prijs. Omgekeerd werkt het principe op dezelfde manier. Wanneer het aanbod hoger is dan de vraag daalt de prijs.

Vraag en aanbod: waarom digitale munteenheden anders zijn dan traditionele producten

Het aanbod van digitale munteenheden wordt echter op een compleet andere manier bepaald dan bij andere producten het geval is. Dat komt omdat de munten slechts in de digitale wereld bestaan. Normaal gesproken zijn er talloze factoren die het aanbod, en daarmee de prijs, bepalen. Zelfs wanneer we er vanuit gaan dat de vraag gelijk blijft. Politieke spanningen zijn bijvoorbeeld sterk van invloed op de prijs van olie. Wanneer transport om wat voor reden dan ook belemmerd is, dan stijgt de prijs. Dat bleek wel na de beperkingen op internationale import en export ten gevolge van de coronacrisis. Een nog directer voorbeeld is het vastlopen van het vrachtschip in het Suezkanaal in maart van afgelopen jaar.

vraag en aanbod crypto

Cryptocurrencies worden minder snel beïnvloed door extrinsieke factoren

Voor cryptocurrencies zijn al deze factoren grotendeels irrelevant. Ze zijn slecht indirect onderhevig aan dergelijke gebeurtenissen. Aangezien ze wel degelijk deel uitmaken van de totale economie en alles uiteindelijk aan elkaar verbonden is. Desondanks is de impact van een enkel incident lang niet zo groot als op fysieke producten.

Hoe stijgt het aanbod van een digitale munt?

Het principe om meer crypto’s te creëren is niet identiek voor iedere munteenheid. Sterker nog, er zijn onderling grote verschillen waar te nemen. Een serie algoritmes bepaalt uiteindelijk de hoeveelheid crypto’s die in omloop zijn. Normaal gesproken speelt een vastgestelde hoeveelheid een belangrijke rol in het vaststellen van de waarde van een valuta. Een munteenheid verliest snel waarde wanneer er ongecontroleerd meer van gemaakt wordt. De inflatie stijgt enorm en uiteindelijk is een munt vrijwel waardeloos.

Het vooraf vaststellen van het aantal eenheden

Het is uiteraard essentieel om een dergelijk scenario te voorkomen bij crypto’s. Uiteindelijk zorgt dat principe ervoor dat een digitale eenheid daadwerkelijk waarde heeft. Bitcoin heeft bijvoorbeeld een vastgestelde totale hoeveelheid coins. Die worden mondjesmaat uitgedeeld en alleen miners ontvangen nieuwe Bitcoins. Ethereum is al een tijdje de nummer 2 crypto. De makers hiervan hanteren een ander mechanisme. Het totale aantal munten is niet van tevoren vastgelegd, maar het aantal munten dat er jaarlijks bijkomt wel. Dat komt meer overeen met hoe traditionele munten gemanaged worden door centrale overheden en banken.

Waarom een vooraf vastgestelde hoeveelheid eenheden essentieel is

Geld is onderhevig aan dezelfde effecten als andere producten, dat geldt dus ook voor crypto’s. Bij een hoog aanbod daalt de waarde en is er sprake van inflatie. Vandaar dat ongecontroleerd geld drukken door economen als een doodzonde wordt gezien. Het is vaak de ondergang van een nationale munteenheid met ernstige economische consequenties als gevolg. Bij digitale munteenheden bestaan deze zorgen ook. Met name omdat ze alleen digitaal bestaan en het daardoor in principe mogelijk is om ze oneindig vaak en razendsnel te kopiëren. Daarom is het voor cryptocurrencies ontzettend belangrijk om transparant te zijn over de totale hoeveelheid en het mechanisme dat de uitgave van nieuwe eenheden reguleert.

De stijgende vraag naar cryptocurrencies

De prijs van een product stijgt als er meer vraag naar is. Cryptocurrencies komen niet onder dat principe uit. Er zijn een aantal vanzelfsprekende redenen waarom de vraag naar cryptocurrencies stijgt. Het is bijvoorbeeld steeds bekender aan het worden. Nog niet zo lang gelden werden digitale munten gezien als iets voor nerds. Pas later beseften kleine beleggers en grote investeerders het enorme potentieel. Dat zie je terug in het aantal online brokers waar je crypto’s kunt verhandelen. Die stijgen snel en hetzelfde is waar voor het aantal soorten cryptocurrencies. Er zijn inmiddels duizenden varianten beschikbaar. De toename in het aanbod bij online brokers en het aantal exchanges in het algemeen is een reactie om te voldoen aan de stijgende vraag.

waardedaling crypto

Waarom het risico op een sterke waardedaling van de crypto koers aanwezig is

De grootste cryptocurrencies hebben de afgelopen periode een enorme groei doorgemaakt. Early adopters van de Bitcoin hebben moeiteloos winst gemaakt. Desondanks lees je vaak dat crypto’s risicovolle beleggingsproducten zijn. Dat klinkt tegenstrijdig. Met name omdat de totale waarde van digitaal bezit op de lange termijn alleen maar aan het stijgen is. Hieronder bespreken we de factoren die bijdragen aan het risico dat je neemt door in cryptocurrencies te investeren.

Cryptocurrencies worden amper gebruikt om producten te kopen

Het is interessant om stil te staan bij de waardestijging van cryptocurrencies zoals Bitcoin. Met name omdat ze nog amper gebruikt worden waarvoor ze zijn bedoeld, namelijk als betaalmiddel. Het is momenteel veel meer een soort aandeel dat je vastzet en verhandelt wanneer je de tijd rijp acht. Dat wekt vragen op over het nut en het bestaansrecht van cryptocurrencies.

Speculatie speelt een grote rol bij het bepalen van de waarde van een crypto koers

Cryptocurrencies worden dus amper ingezet als betaalmiddel. Opmerkelijk, want dat is het oorspronkelijke doel. Daarom bevinden digitale munteenheden zich in een bijzondere situatie. Waarom zijn ze zo waardevol als ze amper nut hebben? Daarnaast zijn digitale munten slechts gedeeltelijk te vergelijken met andere beleggingsinstrumenten. De manier waarop beleggers crypto’s traden is overeenkomstig met bijvoorbeeld aandelen.

Maar aandelen vertegenwoordigen een onderliggende waarde, namelijk die van een bedrijf. Ze zijn dus niet alleen maar afhankelijk van speculatie. Crypto’s lopen het gevaar om in waarde te kelderen zodra er wantrouwen ontstaat of de coins populariteit verliezen. De discussie over digitaal bezit is in volle gang. Sommigen zien er niks in en anderen zijn er enthousiast over. Het is wel een feit dat digitaal bezit steeds meer waarde vertegenwoordigd. Non-fungible tokens (NFT’s) zijn hier een goed voorbeeld van. Cryptocurrencies lijken in de huidige staat meer op een NFT dan op een betaalmiddel.

Het gebrek aan een centrale overheid die de munt ondersteunt

De onderlinge verschillen tussen traditionele valuta en cryptocurrencies zijn al kort aangehaald. Een van de onderscheidende eigenschappen is dat crypto’s alleen digitaal bestaan. Maar dat is eigenlijk niet zo heel relevant wanneer je crypto’s ziet als betaalmiddel. Het ontbreken van een centrale overheid en financieel instituut is potentieel veel problematischer.

De waarde van een nationale munt wordt continu in de gaten gehouden. Financiële instituten zorgen er samen met nationale overheden voor dat de munt waarde vertegenwoordigd. Dat is een complexe en cruciale taak. Hevige schommelingen zoals een waardedaling worden hiermee zoveel mogelijk voorkomen.

Daarnaast blijft een nationaal betaalmiddel altijd in gebruik. Denk bijvoorbeeld aan de Euro. Miljoenen mensen betalen hiermee, zelfs wanneer de waarde ernstig daalt. Over het algemeen heb je namelijk weinig keus als doorsnee burger. Cryptocurrencies zijn in theorie een alternatief voor klassieke munten. Maar zoals hierboven beschreven worden ze veel te weinig gebruikt als betaalmiddel om dat in de praktijk te concluderen.

De regelgeving omtrent cryptocurrencies is onderhevig aan veranderingen

Veel overheden en financiële instituten zijn helemaal niet zo blij met het bestaan van crypto’s. Zij behouden graag de controle. Overheden hebben geen grip op de transacties die worden uitgevoerd met digitale munten. Dat is juist een van de grote aantrekkingskrachten voor gebruikers. Het gevaar dat cryptocurrencies worden verboden door overheden is hierdoor helaas wel aanwezig. Hoewel het in de meeste westerse landen lastig is om dergelijke regels in te voeren. We zijn namelijk allemaal zeer gehecht aan onze vrijheid.

In andere landen bestaat dat sentiment minder en hebben overheden de touwtjes veel steviger in handen. In China zijn cryptocurrencies bijvoorbeeld al verboden. Als een van de grootse economieën van de wereld heeft dat direct impact op de waarde. Hoewel gezegd moet worden dat cryptocurrencies nog niet erg lijken te lijden onder dit besluit van de Chinese regering. China is overigens lang niet het enige land met een verbod. Algerije, Bangladesh, Bolivia, Colombia, Egypte, Indonesië, Marokko, Nepal. Nigeria, Qatar, Turkije en Vietnam hebben het gebruik van crypto’s ook aan banden gelegd.

Nieuwe crypto’s: elke digitale munt is een directe concurrent

Normaal gesproken daalt de waarde van een product zodra er aantrekkelijke alternatieven beschikbaar zijn. Dat geldt in feite ook voor crypto’s. Toch is dat effect niet zozeer waar te nemen in de crypto koers. Dat is ten dele toe te schrijven aan de stijgende bekendheid van digitale munten. De vraag groeit hierdoor nog altijd sneller dan het aanbod. Hoewel nieuwe crypto’s lang niet altijd voet aan de grond krijgen. Er zijn duizenden varianten beschikbaar. Die gaan lang niet allemaal overleven op de lange termijn. Het is daarom altijd een risico om een early adopter van een nieuwe munt te zijn.

Hoe wordt een digitale munt een succes?

Bij alle producten is bekendheid essentieel om een succes te worden. Dat is ook van toepassing op cryptocurrencies. Er is momenteel enorm veel interesse. Dus nieuwe munten staan in ieder geval ergens op de radar bij beleggers. Een eigenschap van cryptocurrencies is dat er een netwerk van gebruikers nodig is om het betaalmiddel in stand te houden. Er is daarom een bepaalde threshold van het aantal gebruikers en transacties die behaald moet worden. Wanneer daar geen sprake van is,  dan is de crypto waarschijnlijk slechts een kort leven beschoren.

Als nieuwe munt dien je daarom direct op te vallen. Dat gaat verder dan promotie. Gebruikers zien vaak een vooruitgang ten opzichte van voorlopers, met name wat betreft de veiligheid. Nieuwe munten borduren meestal voort op de kennis die is opgedaan dankzij onder andere Bitcoin en Ethereum. Hierdoor zijn ze dikwijls in staat om veiligere en snellere protocollen te ontwikkelen om transacties door te voeren en eigendom te registreren.

blockchain

Het produceren van cryptocurrencies kost geld: de blockchain

Wanneer je het over cryptocurrencies hebt kom je niet onder de blockchain uit. Het is in feite een enorm bestand waarin het eigendom van iedere munt is vastgelegd. De blockchain wordt gedeeld door gebruikers die zijn aangesloten op het netwerk van een specifieke cryptocurrency. Zonder de blockchain is een digitale munt niks waard. Het spreekt dus voor zich hoe belangrijk dit bestand is. Nieuwe transacties worden vastgelegd. Er worden dus steeds nieuwe delen toegevoegd aan de chain. Hiermee wordt de legitimiteit van elke coin gewaarborgd.

Hoe wordt de blockchain vastgelegd?

Je hebt vast weleens van miners van cryptocurrencies gehoord. Dat zijn in feite personen die bijdragen om de blockchain te genereren. In het netwerk van Bitcoin zitten miners die het correcte nieuwe deel aan de blockchain proberen te koppelen. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Aangezien er ingewikkelde, wiskundige problemen opgelost moeten worden om een nieuw stukje van de chain te verifiëren. Miners nemen het tegen elkaar op, want alleen de eerste die de puzzel oplost voegt daadwerkelijk iets toe. Diegene wordt beloond met cryptocurrency.

Het minen van digitale coins is enorm complex

Minen kost enorm veel elektriciteit. Er is namelijk een serie computers nodig om de problemen als eerste op te lossen. Minen is dan ook een project voor fanatiekelingen met een batterij krachtige computers in de kelder of een professionele partij dat een beroep kan doen op enorm veel rekenkracht. De complexiteit van de op te lossen puzzel neemt elke keer toe. Oftewel, er is vraag naar steeds krachtigere machines voor de berekeningen. Dat was overigens toch al zo, aangezien het een sterk competitief veld is waar deelnemers tegen elkaar racen.

crypto minen

Minen en het verband met de waarde van een crypto koers

Het minen van coins is dus allerminst goedkoop. Voor een munteenheid is het essentieel dat het minen niet stopt, want dan worden nieuwe transacties niet geregistreerd in de blockchain en is een crypto waardeloos. Tegelijkertijd is het onverstandig om een grote hoeveelheid crypto’s uit te reiken wanneer er een nieuwe block aan de chain wordt gekoppeld. Dat vraagt namelijk om het genereren van een grote hoeveelheid nieuwe eenheden en leidt tot een waardedaling. De enige oplossing is dus dat de cryptocurrency waarmee miners beloond worden veel waard is. Het is daarom voor iedere crypto die proof-of-work gebruikt essentieel dat de munt een hoge waarde vertegenwoordigd.

Wat betekent dit voor bezitters van een crypto?

De consequenties van wat hierboven beschreven staat komen slecht voor een deel bij beleggers van cryptocurrencies terecht. Het is vooral relevant voor de beheerders van een munt. Aangezien bij proof-of-work miners essentieel zijn. Die zijn alleen geïnteresseerd wanneer ze daarvoor beloond worden. Wanneer een crypto een lage waarde vertegenwoordigd is minen niet winstgevend. Voor particuliere beleggers heeft dit wellicht positieve gevolgen. Het is voor beheerders van een crypto een extra drijfveer om er alles aan te doen om de waarde van een crypto hoog te houden. Dat doen ze bijvoorbeeld door het realiseren van de veiligste protocollen en de snelste transacties.

Is er een alternatief voor het minen van cryptocurrencies?

Er bestaat een alternatief voor proof-of-stake. Dat heet proof-of-work. Hierbij wordt een transactie gevalideerd aan de hand van crypto eenheden die vaststaan en niet worden verhandeld. Een van de voordelen is dat minen niet noodzakelijk is. Dat bespaart een hoop energie en maakt het beheren van een digitale munt veel goedkoper. Bovendien is het voor particuliere beleggers mogelijk om via dit principe geld te verdienen. Lees er meer over in ons artikel over crypto staking.

Beleggen in digitaal bezit: lijken crypto’s meer op valuta of op een aandeel?

Oorspronkelijk zijn cryptocurrencies bedoeld als betaalmiddel. Maar inmiddels vinden er weinig transacties plaats om een product te kopen. Ze worden slechts verhandeld om winst te maken of andere soorten crypto’s te kopen. Mede daarom is de toekomst van cryptocurrencies op de lange termijn niet zeker.

Daarnaast maken overheden en financiële instituten graag zo snel mogelijk een einde aan het bestaan van digitale munten. Het is onwaarschijnlijk dat deze plannen in westerse landen snel doorgevoerd worden. Maar het is wel de vraag wat een product waard is dat niet gebruikt wordt voor het oorspronkelijke doel, namelijk als betaalmiddel. Zorgen in die richting lijken tot op heden geen vat te hebben op de waarde van digitaal bezit. Denk bijvoorbeeld aan de opkomst van NFT’s. Voorlopig stijgt de crypto koers gemiddeld alleen maar door. Voor de nabije toekomst is het beleggen in cryptocurrencies dus interessant. Maar bedenk wel dat het ook een zeer risicovol beleggingsproduct is.

12 waardevolle crypto tips

Voorkom de meest gemaakte fouten als je geld wil verdienen met crypto

12 waardevolle crypto tips voor beginners

Meest gestelde vragen

Heeft vraag een aanbod invloed op de crypto koers?

Zoals alle andere producten is de waarde van cryptocurrencies onderhevig aan de vraag en het aanbod. Is de vraag hoger dan het aanbod? Dan stijgt de prijs. Omgekeerd werkt het principe op dezelfde manier. Wanneer het aanbod hoger is dan de vraag daalt de crypto koers.

Klik hier voor meer informatie

Wat is het risico op waardedaling van de crypto koers?

De grootste cryptocurrencies hebben de afgelopen periode een enorme groei doorgemaakt. Early adopters van de Bitcoin hebben moeiteloos winst gemaakt. Desondanks lees je vaak dat crypto’s risicovolle beleggingsproducten zijn. Dat klinkt tegenstrijdig. Met name omdat de totale waarde van digitaal bezit op de lange termijn alleen maar aan het stijgen is.

Klik hier voor meer informatie

Gerelateerde artikelen

Michel van Ros

Michel van Ros

Ik help mensen geld verdienen met het beleggen op de beurs en met het investeren in crypto munten. Op Beursgids.com laat ik je zien wat wel, en wat niet werkt. Zo weet je precies hoe het moet. Ook deel ik regelmatig toffe en super waardevolle tips en technieken op mijn website. Check hier de cursus beginnen met Bitcoin & cryptomunten waarin je stap voor stap gaat ontdekken hoe je (veel) geld kunt verdienen met cryptomunten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *