Crypto staking: geld verdienen door je cryptocurrency vast te zetten

Home » Crypto staking: geld verdienen door je cryptocurrency vast te zetten

Het staken van crypto’s is helemaal in. Logisch, want op het eerste oog is het een manier om extra geld te verdienen middels digitale munteenheden die je in je bezit hebt. Desondanks zitten er risico’s aan verbonden. In dit artikel leggen we uit wat het doel van crypto staking is en hoe het werkt. We besteden aandacht aan alternatieven en negatieve aspecten zodat je een duidelijk en helder beeld krijgt. Daardoor ben je zelf in staat om te beslissen of crypto staking wat voor jou is.

crypto staking

Validatie van een transactie met cryptocurrencies

Cryptomunten zijn op veel vlakken uniek. In de eerste plaats bestaan de currencies alleen in de digitale wereld. Met traditionele valuta is dat uiteraard anders. Dat is een essentiële eigenschap, maar niet de meest uitdagende. Die ontstaat namelijk door de afwezigheid van een centrale autoriteit die de veiligheid en geldigheid waarborgt. In Nederland zijn dat voor traditioneel geld bijvoorbeeld De Nederlandsche Bank, de overheid en een verzameling andere financiële instanties. Samen zorgen zij ervoor dat de transactie en het eigendom van iedere euro te verantwoorden is. Digitale munteenheden moeten op zoek naar alternatieve oplossingen om dit voor elkaar te krijgen. Wanneer dit niet lukt is een munteenheid namelijk compleet waardeloos. Want iedere munt kan zonder controle en validatie in feite een oneindig aantal keer worden uitgegeven.

Twee methodes om transacties en eigendom te valideren

Tot op heden zijn er twee manieren die door digitale munteenheden gebruikt worden om transacties te ratificeren. Dat zijn proof-of-work en proof-of-stake. Daarvan is proof-of-work de eerste en dus oudste methode. Het doel van beide methodes is het vaststellen van eigendom door steeds stukjes informatie aan de blockchain toe te voegen. Om de exacte eigenschappen en het doel van proof-of-work en proof-of-stake te begrijpen is het daarom noodzakelijk om enige kennis over de blockchain te hebben.

Blockchain: wat is het doel en waarom is het noodzakelijk?

De blockchain bestaat uit kleine beetjes informatie. Dat zijn de blocks. Al deze stukjes zijn aan elkaar gekoppeld in de chain, oftewel ketting. In dit artikel gaan we niet te diep in op de wiskundige onderbouwing. Aangezien dat complex is en op zichzelf een artikel vereist om uitgelegd te worden. Simpel gezegd bevat elke block nieuwe informatie. De stukjes volgen elkaar dan ook op chronologische wijze op. Bij cryptocurrencies bevat het informatie over transacties. Het is in feite een digitaal logboek, met als belangrijke eigenschap dat het vrijwel onmogelijk is om een modificatie om te draaien. Dat wil zeggen dat je vanuit de code in een block niet af kunt lezen welke transacties hebben plaatsgevonden. Dat klinkt wellicht nogal apart, aangezien een logboek juist leesbaar moet zijn. Een blockchain is alleen niet bedoeld om door mensen gelezen te worden om de veiligheid te garanderen.

cryptocurrency staking

Nieuwe blocks borduren verder op voorgaande informatie

Hoe is het mogelijk om de veiligheid te garanderen als mensen de blocks niet kunnen lezen? Daar zijn een aantal reden voor. Nieuwe blocks voegen informatie toe. Het bevat daarom gegevens van de oudere blocks. Dat zorgt voor validatie omdat het daarom niet mogelijk is om blocks die al goedgekeurd zijn aan te passen. De time stamp is verder een essentiële eigenschap. Hierdoor is het andermaal erg ingewikkeld om informatie achteraf aan te passen. Verder wordt de blockchain gecontroleerd door in een netwerk. Daarom wordt een nieuw stuk door meerdere deelnemers goedgekeurd. Alle gebruikers in het peer-to-peer netwerk beschikken over de nieuwste versie van de gevalideerde blockchain. Het resultaat van het gebruik van de blockchain? Een centrale, financiële overheid is overbodig. Aangezien corruptie wordt voorkomen doordat elke transactie gevalideerd en opgeslagen wordt.

De blockchain: proof-of-work en proof-of-stake

We hebben geprobeerd om de bovenstaande uitleg zo eenvoudig mogelijk te houden. Desondanks kunnen we ons voorstellen dat een gedeelte van de informatie langs je heen gaat. Dat is logisch, want de blockchain is een complex concept. Voor jou als investeerder in cryptocurrencies is het gelukkig niet belangrijk dat je er alles vanaf weet. Maar een beetje kennis is wel belangrijk om het verschil te zien tussen proof-of-work en proof-of-stake. Daarnaast handel je uiteindelijk met echt geld. Voor je eigen veiligheid en gemoedsrust is het daarom helemaal niet gek om enige kennis te hebben voordat je beslissingen maakt over je crypto’s.

proof of work

Zo werkt proof-of-work om transacties goed te keuren

Bitcoin is de eerste, en nog steeds de grootste cryptocurrency. Deze digitale valuta maakt gebruik van proof-of-work. Dat geldt voor een grote groep crypto’s. Bij al deze soorten is het niet mogelijk om aan crypto staking te doen. Zoals uitgelegd wordt transactie en eigendom gevalideerd in de blockchain middels het oplossen van complexe wiskundige puzzels. Zodra iemand, bijvoorbeeld jij, een transactie uitvoert met cryptocurrencies, wordt dit goedgekeurd door een bepaalde groep personen in het netwerk. Die worden vaak miners genoemd. Hoewel dat slechts terugslaat op de betalingswijze. Miners krijgen namelijk betaald wanneer ze een block aan de chain toevoegen.

De goedkeuring van transacties met proof-of-work

Alle blocks volgen elkaar chronologisch op. Ze zijn door middel van bepaalde keys aan elkaar verbonden. Het kraken van de chain is vrijwel onmogelijk. Aangezien een individueel block verder bouwt op voorgaande blocks. Iets aanpassen vraagt daarom om grote aanpassingen binnen de chain. Hierdoor ontstaat uiteindelijk een splitsing. Proof-of-work staat dat niet toe. Er dient één chain te zien die alle transacties vertegenwoordigt. De verschillende miners in het netwerk bevestigen welke chain de echte is. Het hacken en veranderen van de chain is zo lastig dat het niet winstgevend is. Het concept proof-of-work is zo ingericht dat het veel profijtelijker is om een eerlijke bijdrage te leveren. Aangezien je als miner beloond wordt voor je contributie.

Problemen en kritiek op proof-of-work

Er zijn heel wat kritische berichten te vinden over proof-of-work. Het zijn voornamelijk drie argumenten, daarom bespreken we die hier kort.

  1. Proof-of-work kost erg veel energie
    Het oplossen van de nieuwe wiskundige puzzel om het nieuwe block toe te voegen vraag om enorm veel rekenkracht. Je hebt wellicht weleens gehoord van zogenaamde mining stations. Dat zijn in feite computers met een grote hoeveelheid, snelle grafische kaarten. Miners laten zulke stations 24 uur per dag draaien. Dat kost veel elektriciteit in een tijd waarin we juist proberen te besparen op energie.
  2. Proof-of-work kost een aanzienlijke hoeveelheid tijd
    Het vormen van een nieuw block kost dus veel tijd en energie. Dat leidt direct tot het tweede probleem. Aangezien iedereen hun transacties graag zo snel mogelijk doorvoert. Het creëren van een nieuw block in de chain voor Bitcoin kost bijvoorbeeld ongeveer 10 minuten. Daar zul je op moeten wachten om je transactie goed te laten keuren. Daarnaast groeit het aantal transacties door de jaren heen steeds verder door. Met als gevolg dat de complexiteit ook toeneemt. Hierdoor wordt het nog lastiger om in korte tijd blocks toe te voegen aan de chain.
  3. De complexiteit van proof-of-work leidt tot centralisatie
    De opzet van cryptocurrencies rust op het gegeven dat er geen centrale overheid of instantie nodig is om monetaire waarde goed te keuren. Oorspronkelijk droegen veel kleine miners bij aan de blockchain. Hoewel er altijd al sprake is geweest van een selecte groep met de mogelijk om een mining station te bouwen en echt goed geld te verdienen. Maar de problemen met de schaalbaarheid en toenemende complexiteit vraag om steeds meer rekenkracht en expertise. Het gevaar dreigt dat een select groepje grote spelers de dienst gaan uitmaken en er weinig overblijft van decentralisatie en het peer-to-peer principe.

Proof-of-stake is een andere manier om transacties te valideren

Geld verdienen met cryptocurrencies doe je op verschillende manieren. Bedenk wel dat er altijd risico’s bij komen kijken. Dat geldt dus ook voor crypto staking. Daarbij kies je ervoor om je coins over een langere periode vast te zetten. Voor jou is het doel om extra winst te behalen. Cryptocurrencies gebruiken jouw vastgezette stake, oftewel aandeel, om transacties van andere te valideren.

proof of stake

Hoe werkt proof-of-stake precies?

Proof-of-stake is een nieuwere methode dan proof-of-work. Het doel is om de zwakke punten van proof-of-work te elimineren uit het proces dat transacties en eigendom controleert en goedkeurt. Vooral de hoge energiekosten zijn een belangrijk argument. Met name nu overal op de wereld gehamerd wordt op een schoner klimaat waarin minder energie verspild wordt. Bij proof-of-stake zetten bezitters hun eigen cryptomunten dus vast. Hierdoor is vastgesteld wie de eigenaar is. Dat is voor het systeem een validator die gebruikt wordt om transacties te controleren en goed te keuren. Je ontvangt geld wanneer het systeem jouw stake uitkiest. Door de grote hoeveelheid transacties  vindt dat zeer regelmatig plaats. Al deze commissies samen zorgen ervoor dat je een soort rente ontvangt.

Je gebruikt vermogen in plaats van energie voor de validatie

Bezitters van cryptocurrencies kunnen dus geld verdienen door een rol te spelen in het validatieproces van transacties. Dat geldt voor zowel proof-of-work als proof-of-stake. Maar de benodigdheden zijn anders. Voor proof-of-stake hoef je eigenlijk alleen in het bezit te zijn van een bepaalde cryptocurrency. Om geld te verdienen met proof-of-work heb je een groot en duur mining station nodig. Daarnaast is het erg lastig om te beginnen. Aangezien je kennis nodig hebt om coins op een effectieve manier te minen. Bovendien kost proof-of-stake geen energie. Hierdoor blijft een cryptocurrency op een veel duurzamere manier overeind. Helaas zijn er wel andere problemen die optreden wanneer wordt gekozen voor proof-of-stake.

Kan iedereen meedoen aan crypto staking?

Veel cryptocurrencies hebben de ambitie om iedereen deel te laten nemen aan crypto staking. Op papier lijkt dat de beste manier. Want des te meer controlepunten, des te hoger wordt de veiligheid. In de praktijk blijkt het helaas niet zo simpel. Dat komt onder andere omdat een grotere stake meer veiligheid oplevert. Daar valt uit af te leiden dat bezitters van veel cryptocurrencies een voordeel hebben.

Je hebt een voordeel wanneer je veel vermogen hebt

Wie er allemaal mee mag doen met crypto staking valt niet in één zin te zeggen. Dat komt onder andere omdat currencies dat zelf bepalen. Ethereum stapt bijvoorbeeld over op het proof-of-stake model. Daar blijkt dat er veel vertrouwen is in het mechanisme. Maar tegelijkertijd mag je pas staken wanneer je minimaal over 32 ETH beschikt. Dat komt neer op ruim €100.000,-. Voor de meeste mensen is dat eenvoudigweg niet op te brengen.

Is er dankzij proof-of-stake een garantie op een gedecentraliseerde munteenheid?

Mensen met veel vermogens hebben altijd voordelen wanneer het aankomt op beleggen. Dus wat hierboven beschreven staat is niet nieuws en zeker niet exclusief voor cryptocurrencies. Maar wat digitale munteenheden betreft is er wel een extra kritiekpunt dat om de hoek komt kijken. Aangezien het doel is om juist geen centrale overheid te hebben die de munt controleert en aanstuurt. Het is de bedoeling dat de community dit overneemt. Maar het risico is aanwezig dat een aantal grote spelers dit op zich gaan nemen. Er zijn zelfs al platforms waarbij je jouw crypto’s uitleent aan een soort tussenstation. Dat is voor bezitters van cryptocurrencies die niet genoeg hebben om zelfstandig te staken. Het tussenstation zet de crypto’s vast. Jij als bezitter krijgt slechts een deel van de inkomsten. Grote handelaren in digitale munteenheden zijn hierdoor in staat om de dienst uit te maken. Samen met een aantal rijke personen die een enorm aantal cryptocurrencies in het bezit hebben. Dat is wellicht niet een enkele, centrale overheid. Maar het begint er wel veel op te lijken.

Proof-of-stake is pas mogelijk in een latere fase

Er is een ander aspect van proof-of-stake dat belangrijk is om te overwegen. Het is namelijk onmogelijk om vanaf de oprichting van een cryptomunt te beginnen met crypto staking als validatiemiddel. Aangezien het voor staking noodzakelijk is dat een aanzienlijke hoeveelheid digitale munten al vastgelegd en geregistreerd zijn. Daar is een validatiemiddel voor nodig. Daarom is proof-of-stake vaak de tweede stap. Een goed voorbeeld is Ethereum. Deze munt stapt over van proof-of-work naar proof-of-stake.

Waar begin je met crypto staking?

Er zijn inmiddels verschillende plekken waar jij je digitale munteenheden kunt staken. Veel wallets staan het toe. Denk bijvoorbeeld aan Polkadot, Avalanche, Ledger, Exodus, Atomic Wallet en Trust Wallet. Wat platforms betreft kun je onder andere terecht op Tron, Coinbase, EOS, Binance, Algorand en Tezos. Proof-of-stake is aan een enorme groei in populariteit bezig. Daarom groeit het aantal aanbieders met de dag.

Welke munteenheden staan staken toe?

Zoals gezegd neemt de keuze in hoog tempo toe. Peercoin was in 2021 de eerste die proof-of-stake succesvol implementeerde als validatiemiddel. In de jaren erna kiezen steeds meer digitale munteenheden voor deze methode. Denk bijvoorbeeld aan Blackcoin, Cardano, Nxt en Algorand. Inmiddels maakt Ethereum ook gebruik van proof-of-stake.

Een belangrijk risico van crypto trading: waardeverlies

Het staken van crypto’s klinkt erg interessant. Maar bedenk wel dat winst maken niet gegarandeerd is. De rente die je opstrijkt staat weliswaar vast, maar dat geld niet voor de waarde van de cryptomunt. Daarom is staken niet helemaal te vergelijken met het opstrijken van rente via een bankrekening. Wanneer de digitale munteenheid in waarde daalt, verlies je geld. De rente compenseert dit. Maar afhankelijk van de koersen en het rentepercentage is het mogelijk om verlies te maken. Dat is bij geld op een bankrekening niet mogelijk. Aangezien de Euro dan in waarde zou moeten dalen. Een hoge inflatie zorgt daar in principe voor. Het geld dat je in bezig hebt wordt daardoor minder waard. Dus het is zeker mogelijk om koopkracht te verliezen. Maar in Nederland is de Euro het uitgangspunt. Voor de gemiddelde consument is er daarom geen manier om te ontkomen aan waardedaling. Vervelend, aangezien de rente dusdanig laag is dat geld op je spaarrekening steeds minder waard wordt. Daarom kiest een steeds groter wordende groep voor alternatieven. Crypto staking is daar een voorbeeld van.

Is crypto staking iets voor mij?

We hebben zo duidelijk mogelijk geprobeerd uit te leggen hoe crypto staking werkt. Bedenk goed dat er risico’s aan verbonden zijn. Een cryptomunt is namelijk nog altijd een stuk minder stabiel dan een grote valuta zoals de Euro. Bovendien staat de Europese Unie nooit toe dat deze munt z’n waarde verliest. Centrale, financiële overheden zijn dus belangrijk voor de stabiliteit van een munt. Rente opstrijken middels staking is mooi, maar kies wel voor een crypto die relatief stabiel is. Want daarmee haal je pas echt het maximale uit staking. Namelijk rente opstrijken en zo min mogelijk risico’s nemen. Tegelijkertijd hoop je natuurlijk dat de koers van de crypto stijgt. Want in dat geval maak je op twee manieren winst.

Leren hoe je de beste cryptomunten vindt?

Stap voor stap ontdekken hoe je al crypto kunt kopen voor € 1,-

Gerelateerde artikelen

Meestgestelde vragen

Waar kun je beginnen met crypto staking?

Er zijn inmiddels verschillende plekken waar jij je digitale munteenheden kunt staken. Veel wallets staan het toe. Denk bijvoorbeeld aan Polkadot, Avalanche, Ledger, Exodus, Atomic Wallet en Trust Wallet. Wat platforms betreft kun je onder andere terecht op Tron, Coinbase, EOS, Binance, Algorand en Tezos. Proof-of-stake is aan een enorme groei in populariteit bezig. Daarom groeit het aantal aanbieders met de dag.

Klik hier voor meer informatie

Welke munteenheden staan staking toe?

De keuze neemt in hoog tempo toe. Peercoin was in 2021 de eerste die proof-of-stake succesvol implementeerde als validatiemiddel. In de jaren erna kiezen steeds meer digitale munteenheden voor deze methode. Denk bijvoorbeeld aan Blackcoin, Cardano, Nxt en Algorand. Inmiddels maakt Ethereum ook gebruik van proof-of-stake.

Klik hier voor meer informatie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *