Beste Duurzame ETF’s en Aandelen

Home » Beste Duurzame ETF’s en Aandelen

Investeren in duurzame ETF’s en aandelen is een uitstekend idee. Sectoren die zich bezighouden met energietransitie en andere groene initiatieven zijn namelijk enorm aan het groeien. Wereldwijd worden er enorme investeringen gedaan om doelstellingen te halen. Voor beleggers is dit een voortreffelijk moment om in te stappen.

Duurzame ETF’s en aandelen geven je de mogelijkheid om bij te dragen aan een schonere wereld. Tegelijkertijd beleg je in een sector die in de komende decennia gegarandeerd door blijft groeien.

De enorme groei van het gebruik van duurzame energie

Een verzameling energiebronnen wordt als duurzaam aangeduid. Denk bijvoorbeeld aan wind, zon en waterstof. De onderscheidende factor is dat ze geen schadelijk effect hebben op het klimaat en de omgeving om ons heen. Dat is bij het gebruik van fossiele brandstoffen bijvoorbeeld wel het geval. Inmiddels wordt ongeveer een kwart van de energie de we gebruiken op duurzame wijze opgewekt. Per jaar is dat in het afgelopen decennium met gemiddeld 8% toegenomen. Om het klimaat te redden moet het tempo verder omhoog. Want uit metingen blijkt dat we alle zeilen bij moeten zetten om de klimaatdoelstellingen te halen.

duurzame aandelen en ETF's kopen

Het effect van de klimaatdoelstellingen op bedrijven en organisaties

Grote en kleine bedrijven worden min of meer gedwongen om een overstap te maken naar het gebruik van groene energie. Complete landen stappen over naar andere bronnen. Een goed voorbeeld is het aardgasvrij maken van Nederland.

Overheden stellen subsidies ter beschikking om bedrijven te ondersteunen en te motiveren om voor duurzame energie te kiezen. Particulieren maken eveneens gebruik van dergelijke voordelen. Denk bijvoorbeeld aan subsidies voor het plaatsen van zonnepanelen of een elektrische laadpaal. Inmiddels nemen de kosten voor duurzame energie af. Goed nieuws, want hierdoor verloopt de transitie alleen maar sneller.

Beleggen in duurzame energie en de risico’s

Het is belangrijk om te beseffen dat er altijd risico’s verbonden zijn aan beleggen. Tussen sectoren en beleggingsproducten onderling zit echter wel een groot verschil. Landen zijn verplicht om te voldoen aan gemaakte afspraken, waardoor investeringen noodzakelijk zijn. In de nabije toekomst is het onoverkomelijk dat hernieuwbare energie steeds meer de standaard wordt. Daarnaast vinden veel beleggers het fijn om te beleggen in producten en doelen waarin ze geloven. Daarom is investeren in duurzame aandelen en ETF’s extra aantrekkelijk.

De beste duurzame aandelen om in te beleggen

Er zijn talloze ondernemingen die zich richten op schone energie. Dus het besluit om te beleggen in duurzame aandelen is nog niet genoeg. Tussen bedrijven zijn behoorlijk grote verschillen waar te nemen. Die zitten bijvoorbeeld in de omvang, maar ook in de techniek en de potentie hiervan. Daarnaast is het altijd mooi meegenomen als een onderneming ondersteunt wordt door grote investeerders. Hieronder volgt een overzicht met de beste duurzame aandelen om in te beleggen.

Brookfield Renewable

Om te beoordelen of een aandeel in aanmerking komt voor deze lijst kijken we naar het totaalplaatje. Wat dat betreft is het geen wonder dat Brookfield Renewable opgenomen is. Ze houden zich bezig met een breed scala aan groene oplossingen. Het overgrote deel, namelijk 62% van het portfolio, is gericht op energie uit waterkracht. Maar bronnen zoals zon en wind komen ook aan bod. Verder houdt Brookfield Renewable zich bezig met het opslaan van energie. Het grootste deel van het inkomen is afkomstig van Power Purchase Agreement (PPA’s).

Hierdoor is het bedrijf verzekerd van een stabiele stroom geld voor de komende jaren. Daarnaast kan het bedrijf uitstekende cijfers overleggen naar beleggers. Want sinds de oprichting is er sprake van een jaarlijkse total return van 20%. Dat is voornamelijk bewerkstelligd door de gestage groei van et portfolio en het veiligstellen van grote projecten. Er is hierdoor sprake van een Compound Annual Growth Rate (CAGR) van 10% over de afgelopen 10 jaar.

Dat heeft vervolgens weer geleid tot 6%  Compound Annual Growth Rate over dividend sinds 2012. Dankzij grote projecten in de nabije toekomst voorspelt Brookfield Renewable dat de groei alleen maar toeneemt in de komende jaren, tot wel 20%. Daardoor gaat het dividend potentieel nog verder stijgen, richting 9% per jaar. Door al deze redenen behoren de aandelen van Brookfield Renewable tot de beste duurzame beleggingsinstrumenten die dividend uitkeren.

Clearway Energy

Grote ondernemingen zijn over het algemeen stabieler dan kleine bedrijven. Mede hierom is Clearway Energy een uitermate geschikte kandidaat voor beleggers. Het bedrijf richt zich met name op zonne-energie, windenergie en krachtcentrales op basis van natuurlijk gas. Clearway Energy verkoopt hun energie met name aan de hand van PPA’s, waardoor ze rekenen op stabiele inkomsten voor de nabije toekomst. Investeerders profiteren mee met de successen.

Dat blijkt onder andere uit de total return van bijna 10% sinds de oprichting. Sinds de overname van het bedrijf door Global Infrastructure Partners in 2018 zijn de totale jaarlijkse returns zelfs meer dan verdubbeld. Vanzelfsprekend heeft het Clearway Energy hierdoor een enorme groei doorgemaakt. Dat geldt voor het portfolio, de geldstroom en het dividend. Het doel is om een jaarlijkse groei van dividend van 5 tot 8% te realiseren over de komende jaren. Kortom, Clearway Energy is een uitstekende kandidaat om in te beleggen.

First Solar

first solar duurzame aandelen

Zoals de naam al doet vermoeden produceert First Solar zonnepanelen. Het betreft extra dunne modellen met een groter oppervlak. Hierdoor zijn ze efficiënter dan de zonnepanelen die momenteel in gebruik zijn. Aandeelhouders profiteren mee van de groei van het bedrijf. Jaarlijks konden zij op een total return rekenen van 9,5%. Momenteel neemt de interesse en het gebruik van zonnepanelen alleen maar toe. Dat is uiteraard goed nieuws voor First Solar.

Aangezien zij een van de grootste producenten van zonnepanelen zijn en bovendien geavanceerde techniek gebruiken voor meer efficiëntie. Mede hierdoor neemt de productie in de komende jaren alleen maar toe. Tussen 2020 en 2025 is de verwachting dat deze zelfs verdubbeld. Deze potentie tot groei maakt First Solar uitermate interessant voor beleggers.

Bovendien staat het bedrijf er financieel voortreffelijk voor. In 2021 is er een positieve kasstroom van $1,5 miljard gerealiseerd. Om al deze redenen is First Solar een goede kandidaat voor beleggers die willen investeren in duurzame energie.

NextEra Energy

Het in Florida gevestigde NextEra Energy is een enorme producent van wind- en zonne-energie. Maar het bedrijf produceert daarnaast energie aan de hand van ouderwetse en vervuilende methodes. In 2020 was 41% van de energie van NextEra Energy afkomstig uit fossiele brandstoffen en andere bronnen die niet duurzaam zijn. Er is wel de belofte gedaan om geheel over te stappen naar duurzame methodes. Maar tegelijkertijd heeft NextEra Energy zich ingezet om groene energie van een concurrent te blokkeren zodat ze hun eigen, uit olie gewonnen energie kunnen blijven verkopen.

Financiële winst staat kennelijk dus toch hoger op de agenda staat dan een schoner klimaat. Als je dat op de koop toeneemt, is er als belegger een behoorlijke winst te halen. Zo is de total return over de afgelopen 10 jaar 700%. Bovendien groeit het bedrijf razendsnel. Daarnaast is het dividend 25 jaar achter elkaar gegroeid.

In de komende jaren zal de omvang van NextEra Energy alleen maar toenemen. De toekomst is verzekerd dankzij een sterke marktpositie en omdat een groot deel van de energie verkocht wordt op basis van PPA’s. De inkomsten nemen tot 2023 toe met 6 tot 8% per jaar. Voor de nabije toekomst rekenen beleggers op een dividendgroei van 10%.

SolarEdge Technologies

Het in Israël gevestigde SolarEdge Technologie ontwikkelt en produceert zogenaamde Optimized Inverter Systems. Dat zijn componenten die de effectiviteit van zonnepanelen verhogen. Hierdoor brengen ze meer op waardoor de algehele kosten omlaag gaan. De technologie is erg in trek. Dat merken beleggers. Want sinds de introductie op de beurs is er sprake van een jaarlijkse total return van 50%.

Dat heeft alles te maken met de voorspoedige groei van SolarEdge Technologies. In 2014 stonden ze nog op de tiende plek. Terwijl ze nu de wereldleider zijn op het gebied van solar inverters. Het is aannemelijk dat SolarEdge Technologies in de komende jaren alleen maar doorgroeit. Aangezien het gebruik van zonnepanelen toeneemt.

De verwachting is dat het gedeelte van de totale energie dat door zonnepanelen wordt opgewekt tussen 2019 en 2050 groeit van 11 tot 38%. SolarEdge Technologies heeft bovendien een vermogen van $500 miljoen in kas om hun eigen groei te ondersteunen met investeringen. 

De beste duurzame ETF’s voor beleggers

Het uitkiezen van een enkel bedrijf is niet noodzakelijk wanneer je wilt beleggen in duurzame oplossingen. Exchange Traded Funds (ETF’s) geven je de gelegenheid om direct in een grote groep te investeren. Er zijn fondsen die bestaan uit bedrijven die voldoen aan speciale criteria die gericht zijn op Environmental, Social en Governance (ESG).

Daarom worden dit ook wel ESG ETF’s genoemd. In het kort zijn het ondernemingen die een positieve bijdrage leveren aan de samenleving. De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor de consequenties voor het klimaat. Daarnaast speelt ethiek een belangrijke rol om als ESG-bedrijf in aanmerking te komen. Wanneer je kiest voor een ESG ETF, investeer je direct in een groep bedrijven die een positieve bijdrage leveren aan onze leefomgeving.

Groene ETF’s en de voordelen voor beleggers

Een ETF is handig wanneer je graag in meerdere bedrijven tegelijkertijd investeert. Het doel is om de koersen van de opgenomen ondernemingen zo nauwkeurig mogelijk te volgen. Een ETF groeit wanneer de opgenomen bedrijven gemiddeld in waarde toenemen. Hoe dit precies berekend wordt, verschilt van fonds tot fonds.

Voor beleggers zijn ETF’s om meerdere redenen interessant. Wellicht is het lage risico de belangrijkste. Dat is mogelijk door de grote spreiding. Want door een verzameling van bedrijven ben je niet afhankelijk van een enkele koers. Let er wel op dat hierdoor uitschieters naar boven eveneens onwaarschijnlijk zijn. Daarnaast is beleggen in ETF’s vooral nuttig voor de lange termijn. Een bijkomend voordeel is dat je minder kennis hoeft te hebben over individuele aandelen. Bovendien is uitgebreid onderzoek niet nodig en is overstappen naar een ander beleggingsinstrument niet noodzakelijk om maximale winst te behalen.

iShares Global Clean Energy ETF (ICLN)

duurzame ETF's

Een groot en interessant fonds om in te investeren is het iShares Global Clean Energy ETF. ICLN richt zich op verschillende bronnen van duurzame energie, zoals wind, solar en biomassa. Voor beleggers met interesse in het klimaat is het moeilijk om ICLN links te laten liggen. In de imposante lijst met rond de 80 ondernemingen staan giganten zoals het Deense Vestas Wind Systems AS en het in Californië gevestigde Enphase Energy Inc.

Daarnaast zit het met de spreiding ook wel goed. 40% van de opgenomen bedrijven is gevestigd in de Verenigde Staten. Daarnaast zijn landen binnen de Europese Unie en China goed vertegenwoordigd. Met oog op de stijgende interesse in groene energie, is het bijna onoverkomelijk dat de waarde van ICLN in de komende jaren stijgt. In totaal is dit ETF $5.8 miljard waard. De kostenratio is 0,42%.

Thornburg Better World International Fund (TBWIX)

ETF Thornburg Better World International Fund is eveneens internationaal georiënteerd. TBWIX is actief op zoek om hun fonds uit te bereiden met partijen die op een positieve bijdragen aan onze leefomgeving. Het resultaat is een bonte verzameling bedrijven uit verschillende sectoren. Met de spreiding op basis van landen zit het ook goed. Aangezien grote bedrijven uit belangrijke economieën in de lijst staan.

Wie de samenstelling van het ETF doorneemt treft ondernemingen uit China, Europa, Japan en de Verenigde staten aan. Renesas Eletronics Corp. uit Tokio is een aansprekende naam. Deze grote onderneming richt zich op het maken van halfgeleiders. Daarnaast heeft Renesas zich aangesloten bij een initiatief van grote ondernemingen om CO2-neutraal te worden. De totale waarde van het ETF is $345 miljoen.

Natixis Sustainable Future 2030 Fund (NSFFX)

Met een waarde van $11 miljoen is het Natixis Sustainable Future 2030 Fund een van de kleinste ETF’s in deze lijst. Opgenomen zijn onder andere Mirova Global Green Bond Fund, Nvidia Corp. en Facebook Inc. Opvallend is dat NSFFX rekening houdt met individuele beleggers. Het genomen risico wordt kleiner naarmate een belegger de pensioenleeftijd nadert. Verder besteedt NSFFX veel aandacht aan een divers portfolio. Hierdoor ontstaat er een mooie balans tussen risico en rendement.

iShares ESG MSCI EAFE ETF (ESGD)

Dit ETF richt zich op bedrijven in Europa, Australazië en oost en zuidoost Azië. iShares ESG MSCI EAFE ETF zorgt voor een erg divers fonds. Hierin zitten grote en middelgrote bedrijven die volgens de criteria van de ESG bijdragen aan een duurzame en groene wereld. In totaal zijn er ongeveer 450 bedrijven opgenomen waardoor een grote spreiding gegarandeerd is. De totale waarde van iShares ESG MSCI EAFE ETF is $6,7 miljard. Beleggers zijn jaarlijks 0,2% kwijt aan kosten.

Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV)

Als het op diversiteit aankomt scoren weinig ETF’s hoger dan Vanguard ESG U.S. Stock ETF. In totaal zitten er 1500 ondernemingen opgenomen en ESGV vertegenwoordigt een waarde van meer dan $5 miljard. Daarbij moet wel gezegd worden dat de positieve impact van veel bedrijven in de lijst niet meteen duidelijk is. De reden hiervoor is dat Vanguard ESG U.S. Stock ETF alleen ondernemingen uitsluit wanneer zij uitzonderlijk slecht scoren volgens de ESG criteria. Dat is goed voor de diversiteit en spreiding. Tegelijkertijd weet je zeker dat je geld niet in bedrijven met een sterk negatieve impact gestoken wordt. Maar je belegt dus ook niet direct in bedrijven met bewonderenswaardige ambities op het gebied van verduurzaming.

iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA)

Dit ETF van iShares richt zich voornamelijk op maatschappelijke verantwoordelijkheid. In het iShares MSCI USA ESG Select ETF zitten in totaal 190 bedrijven die een positieve bijdrage leveren aan de samenleving. Dat zijn lang niet altijd ondernemingen met groene initiatieven. Maar het zijn op z’n minst bedrijven die bepaalde ethische principes hanteren. SUSA is continu bezig met het screenen en selecteren van potentiële deelnemers. Het geeft beleggers een mooie kans om in een aantrekkelijk fonds met veel spreiding te investeren.

1919 Socially Responsive Balanced Fund (SSIAX)

ETF 1919 Socially Responsive Balanced Fund richt zich met name op de Amerikaanse markt. Dat zijn lang niet allemaal bedrijven die rechtstreeks betrokken zijn bij groene initiatieven. Dat is duidelijk uit het feit dat onder andere Microsoft Corp., Apple Inc., Alphabet Inc. en Amazon.com Inc. in het fonds zijn opgenomen. Recentelijk zijn daar Disney Co. en Visa Inc. bijgekomen. Al deze bedrijven richten zich volgens de ESG criteria op duurzaamheid. SSIAX geeft beleggers de gelegenheid om met veel spreiding te investeren in grote Amerikaanse bedrijven.

Persoonlijk koop ik duurzame aandelen en etf’s via Saxo bank

De kosten zijn in verhouding enorm laag, en het aanbod is groot.

Meestgestelde vragen

Wat zijn de beste duurzame aandelen?

De beste duurzame aandelen zijn:
– Brookfield Renewable
– Clearway Energy
– First Solar
– NextEra Energy
– SolarEdge Technologies

Wat zijn de beste duurzame ETF’s?

De beste duurzame ETF’s zijn:
– iShares Global Clean Energy ETF ( ICLN)
– Thornburg Better World International Fund (TBWIX)
– Natixis Sustainable Future 2030 Fund (NSFFX)
– iShares ESG MSCI EAFE ETF (ESGD)
– Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV)
– iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA)
-1919 Socially Responsive Balanced Fund (SSIAX)

Michel van Ros

Michel van Ros

Ik help mensen geld verdienen met het beleggen op de beurs en met het investeren in crypto munten. Op Beursgids.com laat ik je zien wat wel, en wat niet werkt. Zo weet je precies hoe het moet. Ook deel ik regelmatig toffe en super waardevolle tips en technieken op mijn website. Check hier de cursus beleggen op de beurs waarin je stap voor stap gaat ontdekken hoe je (veel) geld kunt verdienen met beleggen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *