Onderzoek: Criminaliteit in Friesland

Recent zijn de gegevens over 2020 verstrekt door het CBS en de politie en heeft beursgids.com een onderzoek opgesteld. Hieronder staat een overzicht van alle misdrijven van Friesland.

We hebben alle data uitgesplitst per gemeente in Friesland. Ook hebben we data gepresenteerd per 1.000 inwoners om de overeenkomsten en verschillen tussen gemeenten in kaart te brengen.

Opvallend in Friesland

  1. De gemeente Leeuwarden staat in de top 25 met het hoogste aantal misdrijven in Nederland
  2. Terschelling, Vlieland en Ameland hebben procentueel de grootste daling laten zien van het aantal misdrijven per 1.000 inwoners. (resp. 63,0%, 58,3% en 56,8%.
 

Criminaliteit in Friesland per gemeente

Hieronder is te zien hoeveel misdrijven er in elke gemeente zijn geweest.

Ook is het kaartje aan te passen voor het kalenderjaar vanaf 2010.

Plaats deze kaart op je eigen website. Gebruik hiervoor deze code:

<iframe class=”localfocusvisual” frameborder=”0″ style=”width:100%;height:550px;overflow:hidden” src=”https://localfocuswidgets.net/60f021df59efd”></iframe>

Misdrijven per 1.000 inwoners

Hieronder zijn de cijfers van het aantal misdrijven per gemeente omgerekend naar 1.000 inwoners

Top 10 gemeenten met de hoogste criminaliteit

Hieronder staan de 10 gemeenten in Friesland met het hoogste aantal misdrijven.

Plaats deze tabel op je eigen website. Gebruik hiervoor deze code:

<iframe class=”localfocusvisual” frameborder=”0″ style=”width:100%;height:550px;overflow:hidden” src=”https://localfocuswidgets.net/61017ea62cfdc”></iframe>

Specificatie misdrijven in de provincie Friesland

Specificatie misdrijven in Achterkarspelen

Specificatie misdrijven in Ameland

Specificatie misdrijven in Dantumadiel

Specificatie misdrijven in De Fryske Marren

Specificatie misdrijven in Harlingen

Specificatie misdrijven in Heerenveen

Specificatie misdrijven in Leeuwarden

Specificatie misdrijven in Noardeast-Fryslân

Specificatie misdrijven in Ooststellingwerf

Specificatie misdrijven in Opsterland

Specificatie misdrijven in Schiermonnikoog

Specificatie misdrijven in Smallingerland

Specificatie misdrijven in Súdwest-Fryslân

Specificatie misdrijven in Terschelling

Specificatie misdrijven in Tytsjerksteradiel

Specificatie misdrijven in Vlieland

Specificatie misdrijven in Waadhoeke

Specificatie misdrijven in Weststellingwerf

Gegevens misdrijven per provincie

Per provincie hebben we de misdrijven gespecificeerd. Klik op de provincie om de gegevens te bekijken.