Onderzoek: Criminaliteit in Nederland

Recent zijn de gegevens over 2020 verstrekt door het CBS en de politie en heeft beursgids.com een onderzoek opgesteld. Hieronder staat een overzicht van alle misdrijven van Nederland.

We hebben alle data uitgesplitst per gemeente in Nederland. Ook hebben we data gepresenteerd per 1.000 inwoners om de overeenkomsten en verschillen tussen gemeenten in kaart te brengen.

Opvallend in Nederland

  1. De gemeenten met de grootste procentuele daling van het aantal misdrijven komen voornamelijk uit Friesland.
  2. In de top 10 gemeenten met het laagste aantal misdrijven per 1.000 inwoners zijn er 8 gemeenten uit Overijssel vertegenwoordigd.
  3. Het aantal geregistreerde misdrijven is sinds 2010 gedaald van 1.200.825 naar 808.030 in 2020. Dat is een daling van 32,7%.
  4. De meest voorkomende criminaliteit in Nederland is Diefstal en inbraak. Dit is sinds 2010 gedaald met 50,7%.
  5. Computervredebreuk is het meest gestegen misdrijf. Dit is sinds 2010 gestegen met 939%. Opmerkelijk is dat het in 2019 circa 5.000 keer bedroeg en in 2020 ruim 11.000 keer is geregistreerd.
 

Criminaliteit in Nederland per gemeente

Hieronder is te zien hoeveel misdrijven er in elke gemeente zijn geweest.

Ook is het kaartje aan te passen voor 2018 en 2019.

Plaats deze kaart op je eigen website. Gebruik hiervoor deze code:

<iframe class=”localfocusvisual” frameborder=”0″ style=”width:100%;height:550px;overflow:hidden” src=”https://localfocuswidgets.net/610300e67c660″></iframe>

Misdrijven per 1.000 inwoners

Hieronder zijn de cijfers van het aantal misdrijven per gemeente omgerekend naar 1.000 inwoners

Top 10 gemeenten met de hoogste criminaliteit

Hieronder staan de 10 gemeenten met het hoogste aantal misdrijven.

Plaats deze tabel op je eigen website. Gebruik hiervoor deze code:

<iframe class=”localfocusvisual” frameborder=”0″ style=”width:100%;height:550px;overflow:hidden” src=”https://localfocuswidgets.net/60efffadee6d1″></iframe>

Top 10 gemeenten met de laagste criminaliteit

Hieronder staan de 10 gemeenten met het laagste aantal misdrijven per 1.000 inwoners

Top 10 dalers in Nederland per gemeenten

Hieronder staan de 10 gemeenten waarvan het aantal misdrijven per 1.000 inwoners sinds 2010 het sterkst zijn gedaald.

Specificatie misdrijven in Nederland

Gegevens misdrijven per provincie

Per provincie hebben we de misdrijven gespecificeerd. Klik op de provincie om de gegevens te bekijken.