Onderzoek: Inkomen & Vermogen Overijssel

Recent zijn de gegevens over 2019 verstrekt door het CBS en de Belastingdienst en heeft beursgids.com een onderzoek gedaan. Hieronder staat een overzicht van alle inkomens- en vermogensgegevens van de provincie Overijssel.

We hebben alle data uitgesplitst per gemeente in Overijssel. Ook hebben we data gepresenteerd per 1.000 euro.

Opvallend in Overijssel

  1. De inwoners van de gemeente Enschede hebben een gemiddeld inkomen van € 27.800. Enschede behoort hiermee tot de gemeenten met de laagste inkomens.
  2. Het vermogen van de gemeente Deventer is met 10,01% gestegen. Deventer staat hiermee in de top 25 van snelste stijgers.

Gemiddeld inkomen in Overijssel per gemeente

Hieronder is te zien wat het gemiddeld inkomen in elke gemeente is over 2019.

Ook is het kaartje aan te passen om de inkomensgegevens over 2018 en 2017 te zien.

Gemiddeld vermogen in Overijssel per gemeente

Hieronder is te zien wat het gemiddeld vermogen in elke gemeente is over 2019 per huishouden.

Ook is het kaartje aan te passen om de vermogensgegevens over 2018 en 2017 te zien.

Top 10 gemeenten met het hoogste inkomen in Overijssel

Hieronder staan de 10 gemeentes die gemiddeld het hoogste inkomen genieten.

Top 10 gemeenten met het hoogste vermogen in Overijssel

Hieronder staan de 10 gemeentes die gemiddeld het hoogste vermogen hebben per huishouden.

Top 10 gemeenten waarvan het vermogen het sterkst is gestegen

Hieronder een overzicht van de gemeentes waarbij het gemiddeld vermogen per huishouden tussen 2018 en 2019 het sterkst is gestegen.