Onderzoek: Inkomen & Vermogen Zeeland

Recent zijn de gegevens over 2019 verstrekt door het CBS en de Belastingdienst en heeft beursgids.com een onderzoek gedaan. Hieronder staat een overzicht van alle inkomens- en vermogensgegevens van de provincie Zeeland.

We hebben alle data uitgesplitst per gemeente in Zeeland. Ook hebben we data gepresenteerd per 1.000 euro.

Opvallend in Zeeland

  1. De gemeente Kapelle heeft gemiddeld het hoogste inkomen van de provincie Zeeland. Dit is echter nog ver beneden het modaal inkomen van € 35.000.
  2. In de gemeente Veere is het gemiddelde vermogen € 398.600 per huishouden. Veere staat hiermee in de top 30 van hoogste vermogens in Nederland.

Gemiddeld inkomen in Zeeland per gemeente

Hieronder is te zien wat het gemiddeld inkomen in elke gemeente is over 2019.

Ook is het kaartje aan te passen om de inkomensgegevens over 2018 en 2017 te zien.

Gemiddeld vermogen in Zeeland per gemeente

Hieronder is te zien wat het gemiddeld vermogen in elke gemeente is over 2019 per huishouden.

Ook is het kaartje aan te passen om de vermogensgegevens over 2018 en 2017 te zien.

Top 10 gemeenten met het hoogste inkomen in Zeeland

Hieronder staan de 10 gemeentes die gemiddeld het hoogste inkomen genieten.

Top 10 gemeenten met het hoogste vermogen in Zeeland

Hieronder staan de 10 gemeentes die gemiddeld het hoogste vermogen hebben per huishouden.

Top 10 gemeenten waarvan het vermogen het sterkst is gestegen

Hieronder een overzicht van de gemeentes waarbij het gemiddeld vermogen per huishouden tussen 2018 en 2019 het sterkst is gestegen.