De beste waterstof aandelen van dit moment

Home » De beste waterstof aandelen van dit moment
waterstof aandelen

Beleggen in waterstof aandelen is een slimme manier om je vermogen te laten groeien en bij te dragen aan een groenere wereld. Binnenkort vliegt voor het eerst een vliegtuig op waterstof van Rotterdam naar Londen en er rijden dagelijks al duizenden auto’s op waterstof in ons land rond. Beleggers hopen dat waterstof, dat volgens velen een duurzamer alternatief voor elektriciteit en al helemaal benzine is, de toekomst wordt. Vooralsnog lijkt elektriciteit bij overheden de voorkeur te krijgen. Hier kan echter zomaar verandering in komen.

Dit artikel legt uit waarom waterstof de oplossing kan zijn voor de klimaatcrisis. Dat is een van de hoofdoorzaken waarom beleggen in waterstof zo interessant is. Daarna bespreken we de top 7 beste waterstof aandelen.

De in dit artikel besproken waterstof aandelen zijn gekozen op basis van selecties opgesteld door experts van Yahoo, Bloomberg, Motley Fool, Investor.com en Morgan Stanley. Het spreekt voor zich dat dergelijke aandelen risico’s met zich meebrengen. De markt voor waterstof is een jonge en volatiele markt waar aandelen in een kwestie van minuten kunnen vermenigvuldigen of halveren.

Waarom beleggen in waterstof interessant is

Steeds meer beleggers ontwikkelen een interesse in het investeren in waterstof aandelen. Dat is niet verrassend. Aangezien de vraag naar duurzame bronnen van energie allen maar toeneemt. Waterstof is een mooi alternatief voor de fossiele brandstoffen die tot op heden nog teveel worden gebruikt. De potentie van waterstof om bij te dragen aan het oplossen van de klimaatcrisis is groot. Geen wonder dus dat beleggers een mooie kans zien om te investeren.

De huidige problemen met het klimaat

Door menselijk toedoen is de gemiddelde temperatuur aan het stijgen. Met name het gebruik van fossiele brandstoffen speelt een schadelijke rol. Wijdverspreide klimaatsveranderingen hebben een enorme impact op de wereld. Natuurrampen nemen bijvoorbeeld toe in frequentie. Denk daarbij aan tornado’s, overstromingen, lawines, hittegolven en bosbranden. Dat zijn allemaal gevolgen van de gestegen temperatuur.

beste waterstof aandelen

Waarom we deze problemen moeten oplossen

Op termijn nemen de gevaren alleen maar toe. Het meest besproken gevolg is de stijging van de zeespiegel. Gebieden die millennialang in permafrost gehuld waren worden het zwaarst getroffen. Smeltend ijs en het verdwijnen van gletsjers resulteren in een gevaarlijk hoge zeespiegel. In Nederland is de nood wat dat betreft hoger dan in veel andere landen.

Aangezien een groot deel van ons land onder de zeespiegel ligt. Het stijgen van de gemiddelde temperatuur heeft daarnaast ernstige gevolgen voor natuurgebieden. Recentelijk zijn de schadelijke gevolgen voor het koraalrif bijvoorbeeld uitgebreid in het nieuws geweest. Andere ecologische systemen leiden op een vergelijkbare wijze.

Hierdoor gaan natuurgebieden verloren, sterven diersoorten uit en is er sprake van een verminderde diversiteit. Het grote gevaar is dat al deze effecten ook consequenties hebben. Waardoor klimaatverandering leidt tot een aaneenschakeling van negatieve gevolgen.

Initiatieven om klimaatverandering zoveel mogelijk te voorkomen

Inmiddels zijn vrijwel alle overheden van de wereld overtuigd van het gevaar van de klimaatcrisis. Dat is onder andere gebleken uit verschillende verdragen die opgesteld zijn. De meest in het oog springende is het klimaatakkoord dat van 2015 in Parijs. Meer dan 100 landen hebben dit verdrag ondertekend. Zij hebben toegezegd om er alles aan te doen om de uitstoot van fossiele brandstoffen in 2050 naar nul terug te brengen. Een van de belangrijkste doelen is om de temperatuurstijging in 2030 onder de 2 ℃ te houden.

De verplichting van overheden en bedrijven om in groene energie te investeren

Het doel om de klimaatsveranderingen te bestrijden leidt tot mooie initiatieven. Overheden zijn bovendien verplicht om zich aan de gemaakte afspraken te houden. Bedrijven worden eveneens aangemoedigd om minder schadelijke gassen uit te stoten. Dat komt tot stand door strengere regelgeving en stimulering aan de hand van subsidies. Groene energie is de oplossing voor de klimaatcrisis en daarom de toekomst. 

Moderne manieren om op een groene manier energie op te wekken

Het oplossen van de klimaatcrisis wordt terecht de grootste uitdaging van de 21e eeuw genoemd. Waterstof speelt hier een cruciale rol in, samen met een aantal andere manieren om op een duurzame manier energie op te wekken. Goede voorbeelden zijn windmolens, zonne-energie en energieproductie uit biomassa. Deze drie alternatieven zijn belangrijk, maar lang niet genoeg om aan de behoefte te voldoen. Een groot nadeel is dat ze niet consistent energie opwekken. Terwijl het het lange tijd opslaan van energie problematisch is. Mede daarom is het lastig om aan de vraag te voldoen tijdens piekmomenten.

Het opwekken van energie met waterstof

Een belangrijk gegeven is dat er energie in waterstof zit opgeslagen, maar dat deze energie eerst nog wel vrijgemaakt moet worden. Waterstof komt in de natuur namelijk niet als los element voor. Tijdens de productie wordt het losgehaald van water. Dat geeft overigens ook meteen het grote voordeel aan ten opzichte van traditionele alternatieven. Want bij de productie van energie uit waterstof komen geen broeikasgassen vrij. Dat is bij alle fossiele brandstoffen wel het geval.

Hernieuwbare energie gebruiken om waterstof in te zetten

Zoals hierboven besproken is een specifiek proces noodzakelijk om energie uit waterstof te halen. Dat is in een aantal gevallen problematisch. Zeker omdat een groot deel nog wordt opgewekt door fossiele brandstoffen te gebruiken. Idealiter gebruik je groene energie om dat voor elkaar te krijgen. Daarmee creëer je daadwerkelijk een cyclus waarbij er geen sprake is van de uitstoot van CO2. Gelukkig zien we een trend waarbij “groen waterstof” meer en meer de norm wordt. Door deze ontwikkeling neemt de prijs van hernieuwbare energie af. Bovendien neemt de capaciteit door nieuwe technieken en een nog grotere vraag alleen maar toe.

Initiatieven van overheden stimuleren de energietransitie

Er wordt veel gesproken over klimaatsveranderingen en het gebruik van hernieuwbare energie. Je hoort erover in het nieuws en het is inmiddels een terugkerend marketingpraatje van alle grote merken. Gelukkig staan individuele consumenten er niet alleen voor. Aangezien overheden de afgelopen jaren begonnen zijn met enorme investeringen. In Nederland merk je dat bijvoorbeeld aan subsidies voor elektrische auto’s en het plaatsen van zonnepanelen. Daarnaast worden grotere projecten eveneens ondersteund door overheden van over de hele wereld. Dat geldt ook voor initiatieven om het gebruik van waterstof te bevorderen.

Voorbeelden van investeringen binnen de EU om het gebruik van waterstof te stimuleren

De Europese Unie is druk met het vergroenen van de complete infrastructuur. Talloze initiatieven geven consumenten, bedrijven en overheden de gelegenheid om onder voordelige condities te investeren in groene energie. Ondersteuning bestaat uit onder andere belastingvoordeel, subsidies en het afnemen van leningen tegen gunstige voorwaarden. Daarnaast zijn er initiatieven van individuele landen binnen de EU die de energietransitie stimuleren.

Andere grote landen en de ondersteuning voor het gebruik van waterstof

Europa staat er gelukkig niet alleen voor. Want om klimaatsveranderingen daadwerkelijk te bestrijden is het noodzakelijk dat de grote economieën van de wereld samenwerken. De Verenigde Staten investeert jaarlijks 150 miljoen dollar in waterstof als brandstof sinds 2017. Daarnaast heeft president Joe Biden 400 miljard dollar opzij gezet voor de ontwikkeling van schone energie. China heeft 217 miljard dollar geïnvesteerd in door waterstof aangedreven transport. Dergelijke enorme projecten zijn noodzakelijk om de afgesproken doelstellingen te halen. Daarnaast zijn grote investeringen interessant voor beleggers die op zoek zijn naar een mooi doel om in te investeren.

waterstof auto

Niet alleen overheden investeren en groene energie

De druk om over te stappen naar hernieuwbare energie wordt steeds groter. Zelfs bedrijven die traditioneel enorm veel geld verdienen aan fossiele brandstoffen zetten langzaam stappen richting alternatieve bronnen. Denk bijvoorbeeld aan Shell en BP. Grote investeringsfondsen richten hun pijlen ook steeds meer op groene energie. Hierdoor krijgt het hele veld een enorme boost.

In welke waterstof aandelen zijn de beste om in te investeren in 2022?

Er is dus sprake van wijdverspreide ondersteuning voor groene energiebronnen als waterstof. Deze voorheen kleine sector maakt een gigantische groei door. In dit artikel hebben we de 7 meest aantrekkelijke waterstof aandelen op een rij gezet.

1. Defiance Hydrogen ETF (HDRO)

De eerste plaats in deze lijst wordt ingenomen door een ETF. Strikt genomen is dat dus geen aandeel. Maar je kunt er wel gewoon in investeren. ETF staat voor exchange-traded fund. Het is dus geen individueel aandeel maar een fonds. Je investeert hierdoor in één keer in een aantal bedrijven in plaats van in een enkele. Een groot voordeel is de vrije verhandelbaarheid van ETF’s ten opzichte van veel andere soorten fondsen. Je koopt en verkoopt ze daarom vrijwel net zo eenvoudig als een aandeel.

Deze bedrijven zijn opgenomen in het HDRO ETF

Alle ondernemingen die onderdeel uitmaken van dit ETF produceren groene waterstof. Daar zitten giganten tussen zoals Plug Power (PLUG), FuelCell (FUEL), and Bloom Energy (BE). HDRO volgt de BlueStar Global Hydrogen & Next Gen Fuel Cell Index. Hierdoor zitten er gegarandeerd alleen bedrijven in het HDRO ETF die voor tenminste 50% van hun winst afhankelijk zijn van energieopwekking uit waterstof, brandstofcellen en ontwikkeling van groene, industriële gassen. De ETF is de eerste van de Verenigde Staten die zich volledig richt op waterstof en heeft een expense ratio van 0,30%. Een groot voordeel van beleggen in een ETF is de aanzienlijke spreiding. Je investeert in één keer in een groot aantal bedrijven. Hierdoor nemen de risico’s af en kies je voor een relatief veilige manier van beleggen.

2. Bloom Energy (BE)

De tweede plek op deze lijst wordt ingenomen door Bloom Energy. Nog niet zo lang geleden richtte dit bedrijf zich op het leveren van schone energie in het algemeen. In 2019 is besloten om de focus volledig te richten op waterstof. Sinds die tijd gaat het Bloom Energy voor de wind. Dat is duidelijk uit de koers die met 350% gestegen is. Net als veel andere bedrijven op deze lijst profiteert Bloom Energy van de enorme vraag naar groene energie. Een goed voorbeeld is een deal van een miljard dollar die onlangs gesloten is met SK Engineering & Construction in Zuid-Korea.

3. Ballard Power Systems BLDP

Op de derde plek staat Ballard Power Systems. Dit bedrijf richt zich op een specifiek onderdeel van groene energie op basis van waterstof. Ballard Power Systems is volledig gespecialiseerd in het ontwikkelen en produceren van brandstofcellen op basis van waterstof. Dat doen ze met name voor grote voertuigen zoals bussen, treinen en vrachtwagens. In 2020 is de waarde van een aandeel van Ballard Power Systems verdrievoudigd. Dat is mogelijk door het aangaan van samenwerkingen met grote partners en mooie verkoopcijfers. In 2021 groeit het bedrijf nog steeds verder. Over de hele wereld worden voertuigen die aangedreven worden door brandstofcellen van Ballard Power Systems ingezet. Voorbeelden hiervan zijn heftrucks, vrachtwagens en bussen. Klanten zijn tevreden over de geleverde producten en een groot deel heeft aangegeven meer af te willen nemen van Ballard Power Systems. Daarnaast is er gestart met nieuwe projecten. Eltek Nordic heeft bijvoorbeeld een contract afgesloten voor het plaatsen van een omvangrijk backup systeem op basis van brandstofcellen voor een telecommunicatie netwerk.

4. Plug Power (Plug)

Het bedrijf Plug Power is eveneens een grote speler op het gebied van waterstof. Ze zijn druk bezig met het ontwikkelen van een energie-infrastructuur op basis van waterstof. Daarnaast zijn ze een van de marktleiders op het gebied van oplossingen met waterstof die commercieel haalbaar zijn. Momenteel maakt Power Plug geen winst. Desondanks is het onder grote investeerders een van de favoriete bedrijven die zich volledig richten op waterstof. Dat blijkt onder andere uit de stijging van de waarde van een aandeel van 950% in 2020. Voor 2021 en de toekomst zijn de verwachtingen dan ook hoog gespannen. In 2021 kreeg Plug Power een nieuwe rating van Paul Coster, hoofdanalist van JP Morgan. Het bedrijf is van Neutral gestegen naar Overweight. Er zijn plannen om 5 regionale groene waterstof centrales te bouwen in de Verenigde Staten. Daarnaast is er een belangrijke deal gesloten met Franse autofabrikant Renault. Kortom, genoeg om naar uit te kijken voor Plug Power.

5. FuelCell Energy (Fuel)

Wereldwijd is FuelCell Energy de marktleider op het gebied van waterstoftechnologie. Ze bouwen SureSource™ brandstof platforms die op een betrouwbare wijze hernieuwbare energie produceren. Deze platforms worden ander andere geleverd aan ziekenhuizen, gemeentes, fabrieken en ondernemingen. FuelCell Energy is op drie continenten actief en hebben recentelijk een opzienbarende mijlpaal gehaald door 10 miljoen megawatturen aan energie op te wekken. In 2020 is de koers van de aandelen van FuelCell Energy niet veel veranderd. Maar de verkiezing van Biden gaf het aandeel een enorme boost. Met een enorme groei van 420% tot gevolg. Door de stabiele positie van FuelCell Energy op de wereldmarkt brengt beleggen in de aandelen een relatief laag risico met zich mee.

investeren in schone energie

6. Cummins Inc (CMI)

Om eerlijk te zijn is Cummins Inc momenteel nog geen bedrijf dat zich compleet richt op energie uit waterstof. Maar ze bewegen wel in die richting. Het is een van de oudste bedrijven op deze lijst. Cummins Inc houdt zich bezig met onder andere aandrijving door middel van diesel, natuurlijk gas, elektriciteit en uiteraard waterstof. In 2019 is Hydrogenics overgenomen door Cummins Inc. Dat betekende een enorme omslag. Aangezien Hydrogenics op dat moment internationaal de nummer één was op het gebied van brandstofcellen op basis van waterstof. In 2020 overtrof Cummins Inc de verwachtingen van alle deskundige analisten van de aandelenmarkt. De groei was in de eerste drie kwartalen zelfs 129% hoger dan verwacht. Hoewel het dus geen bedrijf is dat zich voor 100% richt op waterstof, is het een interessante optie voor beleggers.

7. ITM Power PLC (ITM)

ITM Power PLC (ITM) is in 2001 opgericht in het Verenigd Koninkrijk. Ze houden zich bezig het opwekken en opslaan van schone energie. Het bedrijf produceert technieken om de elektrolyse te bevorderen. Door de jaren heen hebben ze grote stappen gezet en hun plannen voor de toekomst zijn ambitieus. Momenteel beschikt ITM Power PLC over 7 waterstofstations in het Verenigd Koninkrijk. Het doel is om die in de komende jaren uit te bereiden naar een aantal van 100. Daarnaast zijn ze bezig met het afsluiten van internationale contracten. Door de effecten van COVID-19 stond de koers van ITM Power PLC tijdelijk wat lager. Maar het bedrijf is sterker teruggekomen dan ooit en registreerde een groei van 550%. Door het toekomstperspectief zijn de aandelen van ITM Power PLC aantrekkelijk. Volgens een grote groep experts verdubbelt de koers het komende jaar.

ETF of Aandelen?

Een van de redenen waarom ETF’s voor waterstof aandelen zo populair zijn is omdat ze de volatiliteit van individuele aandelen enigszins drukken. Alhoewel de waterstof markt in zijn geheel op basis van nieuwsberichten kan bewegen, is dat een stuk minder dan bij individuele aandelen. Voor de conservatieve belegger is het daarom interessanter om een waterstof ETF aan te houden. Progressieve beleggers die meer risico willen nemen, kunnen met aandelen als Bloom Energy en Cummins Inc daar optimaal van ‘genieten’.

Leren beleggen op de beurs?

Stap voor stap ontdekken hoe je geld kunt verdienen met aandelen

Meestgestelde vragen

Waarom is beleggen in waterstof aandelen interessant?

Beleggen in waterstof aandelen is heel interessant omdat de vraag naar duurzame bronnen van energie allen maar toeneemt. Waterstof is een mooi alternatief voor de fossiele brandstoffen die tot op heden nog teveel worden gebruikt. De potentie van waterstof om bij te dragen aan het oplossen van de klimaatcrisis is groot. Geen wonder dus dat beleggers een mooie kans zien om te investeren.

Klik hier voor meer informatie

Wat zijn de beste waterstof aandelen?

De beste waterstof aandelen zijn:

– Defiance Hydrogen ETF (HDRO)
– Bloom Energy (BE)
– Ballard Power Systems BLDP
– Plug Power (Plug)
– FuelCell Energy (Fuel)
– Cummins Inc (CMI)
– ITM Power PLC (ITM)

Klik hier voor meer informatie

Michel van Ros

Michel van Ros

Ik help mensen geld verdienen met het beleggen op de beurs en met het investeren in crypto munten. Op Beursgids.com laat ik je zien wat wel, en wat niet werkt. Zo weet je precies hoe het moet. Ook deel ik regelmatig toffe en super waardevolle tips en technieken op mijn website. Check hier de cursus beleggen op de beurs waarin je stap voor stap gaat ontdekken hoe je (veel) geld kunt verdienen met beleggen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *